1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθειες του Δήμου Καρδίτσας έτους 2019

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την προμήθεια «ΓΑΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» για τις υπηρεσίες του, μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού τροφίμων 2019 δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Πέμπτη 16/05/2019 και ώρα 10.00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας Γραφείο προμηθειών (Αρτεσιανού 1- Καρδίτσα κ. Κατσαούνο Γιάννη κ. Σκούρα Κατερίνα τηλ: 24413-50799-97), για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές και κάθε άλλη πληροφορία για την παραπάνω προμήθεια.

Η προμήθεια θα ανατεθεί στον έχοντα την καλύτερη οικονομική προσφορά. Για την τελική απόφαση κατακύρωσης θα απαιτηθούν δικαιολογητικά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ