Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθειες του Δήμου Καρδίτσας έτους 2018

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση προμήθειας που αφορά «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 – προϋπολογισμού 461,24€» δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 23/07/2018 και ώρα 10:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τμήμα Προμηθειών (Αρτεσιανού 1- Καρδίτσα) κ. Κατσαούνο Γιάννη – κ.Σκούρα Κατερίνα τηλ 24413-50799-97 & κ. Τζέλλου – Γραπατσά Ανδρονίκη τηλ. 2441079159, για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές και κάθε άλλη πληροφορία για τις παραπάνω προμήθειες.

Οι προμήθειες θα ανατεθούν στους έχοντες την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ