Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθειες του Δήμου Καρδίτσας έτους 2018

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια Ερμαρίων ποδηλάτων» για την τοποθέτησή τους στον χώρο του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Νομού Καρδίτσας, για την φύλαξη ποδηλάτων, στα πλαίσια της συνδυαστικής μετακίνησης των πολιτών και της αποφυγής της χρήσης ΙΧ αυτοκινήτου, δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Τρίτη 24/07/2018 και ώρα 14:00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας, στον κο Βασίλειο Κουρκούνα, Αντιδήμαρχο Ψηφιακής Πολιτικής, Καινοτομίας & Δράσεων Νεολαίας, στο τηλέφωνο 6948112603, για πληροφορία για την παραπάνω προμήθεια.

Η προμήθεια θα ανατεθεί στον έχοντα την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ