Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθειες του Δήμου Καρδίτσας έτους 2018

 

Ο Δήμος Καρδίτσας, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την προμήθεια «ΓΑΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» για τις υπηρεσίες του, μέχρι την διεξαγωγή του διαγωνισμού τροφίμων 2018 δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την 09/05/2018 και ώρα 13:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας Γραφείο προμηθειών (Αρτεσιανού 1- Καρδίτσα κ. Κατσαούνο Γιάννη κ. Σκούρα Κατερίνα τηλ: 24413-50799-97), για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές και κάθε άλλη πληροφορία για την παραπάνω προμήθεια.

Η προμήθεια θα ανατεθεί στον έχοντα την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ