1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια «ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΜΑΣΚΩΝ»

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση προμήθειας «ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΜΑΣΚΩΝ» για τις ανάγκες του Δήμου Καρδίτσας, δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Τρίτη 22/09/2020 και ώρα 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας Γραφείο προμηθειών (Αρτεσιανού 1- Καρδίτσα κ. Πιτσαργιώτη Βαλάντη και κ. Σκούρα Κατερίνα τηλ: 24413-50799-95), για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές και κάθε άλλη πληροφορία για την παραπάνω προμήθεια.

Η προμήθεια θα ανατεθεί στους έχοντες την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Για την τελική ανάθεση θα απαιτηθούν δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤ/ΧΟΣ

ΣΧΟΡΕΤΣΙΑΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ