1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια βιβλίων

 

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την προμήθεια «ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΔΑΠ ΕΤΟΥΣ 2019» δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Παρασκευή 19/07/2019  και ώρα 13:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας – Γραφείο προμηθειών (Αρτεσιανού 1 – Καρδίτσα κ. Σκούρα Κατερίνα κ. Κατσαούνο Γιάννη τηλ: 24413-50799-97 & στην κ. Σδρόλια Παρασκευή  τηλ. 24413-54719),  για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές  και κάθε άλλη πληροφορία για την παραπάνω προμήθεια.

Η προμήθεια  θα ανατεθεί  στον έχοντα την καλύτερη οικονομική προσφορά. Για την τελική κατακύρωση θα απαιτηθεί φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΕΥΩΝ

ΣΒΑΡΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ