Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια μη αναλώσιμου ψυχαγωγικού και εκπαιδευτικού υλικού για τις ανάγκες των ΚΔΑΠ

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας  ανάθεση για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ MH ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΔΑΠ ΕΤΟΥΣ 2021» του Δήμου Καρδίτσας δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την  ΤΡΙΤΗ  01/06/2021 και ώρα 12:00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας Γραφείο προμηθειών  (Αρτεσιανού 1 – Καρδίτσα  κ. Κατσαούνο Γιάννη, κ.Σκούρα Κατερίνα τηλ: 24413-50799-97, για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές  και κάθε άλλη πληροφορία για την παραπάνω  προμήθεια.

Η προμήθεια   θα ανατεθεί  στον έχοντα την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤ/ΧΟΣ

ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ