1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια «ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020»

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση προμήθειας «ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020», δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Παρασκευή 07/08/2020 και ώρα 14:00 .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας Γραφείο προμηθειών (Αρτεσιανού 1- Καρδίτσα κ. Σκούρα Κατερίνα, κ. Κατσαούνο Γιάννη, τηλ: 24413-50799-97, για να παραλάβουν τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές και κάθε άλλη πληροφορία ή διευκρίνηση για την παραπάνω προμήθεια.

Η προμήθεια θα ανατεθεί στον έχοντα ή στον έχοντα την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Για την τελική κατακύρωση της προμήθειας θα απαιτηθεί η προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤ/ΧΟΣ

ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ