1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών διατροφής

 

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας  ανάθεση για την προμήθεια «ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Παρασκευή 08/11/2019  και ώρα 15:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας, Γραφείο Προμηθειών  (Αρτεσιανού 1 – Καρδίτσα, κ. Κατσαούνο Γιάννη, κα. Σκούρα Κατερίνα, τηλ: 24413-50799-97) για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές και κάθε άλλη πληροφορία για την παραπάνω προμήθεια.

Η προμήθεια   θα ανατεθεί  στον έχοντα την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ