Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό Προέδρου και αναπληρωτή του στα ΤοΠΦΥ

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Προέδρου και αναπληρωτή αυτού για την διοικούσα επιτροπή των ΤοΠΦΥ της περιφέρειας.