Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για για την προμήθεια «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ»

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την προμήθεια «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» για τις άμεσες ανάγκες του Δήμου, δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Πέμπτη 25/10/2018 και ώρα 11:00.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 3.480,00 συμ/νου ΦΠΑ για ποσότητα 3.000,00 λίτρων.

Η τιμή θα είναι εναρμονισμένη με το δελτίο τιμών της περιοχής Καρδίτσας του Τμήματος Εμπορίου και Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και θα αναφέρετε η δυνατότητα ή μη χορήγησης ποσοστού έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας, Γραφείο Προμηθειών (ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 1 ΤΗΛ. 24413-50796-797-799), για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές και κάθε άλλη πληροφορία για τις παραπάνω προμήθειες.

Οι προμήθειες θα ανατεθούν στους έχοντες την καλύτερη οικονομική προσφορά. Θα απαιτηθούν δικαιολογητικά κατακύρωσης για την οριστική ανάθεση της προμήθειας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ