1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες του Δήμου Καρδίτσας έτους 2018

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018-2019» δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την 23/08/2017 και ώρα 15.00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας, Γραφείο Προμηθειών (ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 1 ΤΗΛ. 24413 50797-799), για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές και κάθε άλλη πληροφορία για τις παραπάνω υπηρεσίες.

Οι υπηρεσίες θα ανατεθούν στους έχοντες την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ