Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες-προμήθειες καθαρισμού κτιρίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Καρδίτσα: 5/10/2017
Αρ. Πρωτ.: 17533

Διεύθυνση: Διοικητικών Υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση: Αρτεσιανού 1, ΤΚ 43131
Πληροφορίες: ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Τηλέφωνο: 24413 50797
ΦΑΞ: 24413 50721
e-mail: katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2017

Ο Δήμος Καρδίτσας, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Δευτέρα 09/10/2017 και ώρα 15:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας, τμήμα Προμηθειών Δ/νση (Αρτεσιανού 1 τηλ. 2441350797-799) για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές και κάθε άλλη πληροφορία για τις παραπάνω υπηρεσίες.

Οι εργασίες θα ανατεθούν στους έχοντες την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ