1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες – προμήθειες του Δήμου Καρδίτσας έτους 2020

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας «Ιατρού εργασίας έτους 2020» για τις υπηρεσίες του, δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Δευτέρα 23/03/2020 και ώρα 13:00μμ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον (κ. Καμινιώτη Νικόλαο, Σαρανταπόρου 140- Καρδίτσα τηλ. 24413-54820 ή στο τμήμα Προμηθειών 24413-50797), για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές και κάθε άλλη πληροφορία για την παραπάνω υπηρεσία.

Η υπηρεσία θα ανατεθεί στον έχοντα την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Για την τελική ανάθεση θα απαιτηθούν δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤ/ΧΟΣ

ΣΠΑΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ