Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες – προμήθειες του Δήμου Καρδίτσας έτους 2020

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση που αφορά την προμήθεια «ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΏΝ ΥΛΙΚΏΝ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020», δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Δευτέρα 16/03/2020 και ώρα 14:00μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας Γραφείο προμηθειών (Αρτεσιανού 1- Καρδίτσα κ. Κατσαούνο Γιάννη, κ. Σκούρα Κατερίνα τηλ: 24413-50799-97, για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές και κάθε άλλη πληροφορία ή διευκρίνηση για την παραπάνω προμήθεια.

Η προμήθεια θα ανατεθεί στον έχοντα ή στους έχοντες την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤ/ΧΟΣ

ΣΠΑΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ