Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες – προμήθειες του Δήμου Καρδίτσας έτους 2020

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την προμήθεια «ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ – ΕΝΤΎΠΩΝ» για τις υπηρεσίες του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Φαρμακείου, δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Τετάρτη 19/02/2020 και ώρα 14:00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας Γραφείο προμηθειών (Αρτεσιανού 1- Καρδίτσα κ.Σκούρα Κατερίνα, κ. Κατσαούνο Γιάννη τηλ: 24413-50799-97), για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές και κάθε άλλη πληροφορία για την παραπάνω προμήθεια.

Η προμήθεια θα ανατεθεί στον έχοντα την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Η αρμόδια α/ρχος

ΣΟΥΦΛΑ ΟΥΡΑΝΙΑ