1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες – προμήθειες του Δήμου Καρδίτσας έτους 2018

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών που αφορούν τον «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ – ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗ) ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018», δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 21/05/2018 και ώρα 13:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας Γραφείο προμηθειών (Αρτεσιανού 1 – Καρδίτσα κ. Κατσαούνο Γιάννη, κ. Σκούρα Κατερίνα τηλ: 24413-50799-97), ή στη Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών κα Tζέλλου – Γραπατσά Ανδρονίκη τηλ: 24410-79159, για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές και κάθε άλλη πληροφορία για την παραπάνω υπηρεσία.

Η εργασία θα ανατεθεί στον έχοντα την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ