1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες – προμήθειες του Δήμου Καρδίτσας έτους 2018

 

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» (πρόκειται για είδη που δεν διατέθηκαν με τον εθνικό διαγωνισμό που διενεργήθηκε για το έτος 2018), δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 24/10/2018 και ώρα 14:00 .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας Γραφείο προμηθειών (Αρτεσιανού 1- Καρδίτσα κ. Κατσαούνο Γιάννη κ.Βαγγέλη Στυλογιάννη τηλ: 24413-50797-98), για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές και κάθε άλλη πληροφορία για την παραπάνω προμήθεια.
Η προμήθεια θα ανατεθεί στον έχοντα την καλύτερη οικονομική προσφορά. Για την ανάθεση θα απαιτηθούν δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ