1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες-προμήθειες του Δήμου Καρδίτσας έτους 2018

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών που αφορούν τον «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ -ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ κλπ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018», δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 02/07/2018 και ώρα 12:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας Γραφείο προμηθειών (Αρτεσιανού 1- Καρδίτσα κ. Κατσαούνο Γιάννη κ.Σκούρα Κατερίνα τηλ: 24413-50799-97 & Αγγέλου Γεώργιο τηλ 2441050850), για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές και κάθε άλλη πληροφορία για την παραπάνω υπηρεσία .

Η εργασία θα ανατεθεί στον έχοντα την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ