Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες – προμήθειες του Δήμου Καρδίτσας 2019

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019» δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι Τετάρτη 31/07/2019 την και ώρα 15:00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας Γραφείο προμηθειών (Αρτεσιανού 1- Καρδίτσα κ. Κατσαούνο Γιάννη, κ.Σκούρα Κατερίνα τηλ: 24413-50799-97 και κ. Ταξιάρχη Απόστολο τηλ 24410 27175 ), για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές και κάθε άλλη πληροφορία για την παραπάνω υπηρεσία.

Η υπηρεσία θα ανατεθεί στον έχοντα την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ