Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες καθαρισμού μοκετών

 

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας  ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΜΟΚΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019» δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την  Δευτέρα 22/07/2019 και ώρα 13:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας Γραφείο προμηθειών  (Αρτεσιανού 1- Καρδίτσα κ.Σκούρα Κατερίνα τηλ: 24413-50799-97, Τζέλλου Ανδρονίκη 2441079159), για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές  και κάθε άλλη πληροφορία για την παραπάνω υπηρεσία.

Η  υπηρεσία θα ανατεθεί  στον έχοντα την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΕΥΩΝ

ΣΒΑΡΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ