Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες – προμήθειες του Δήμου Καρδίτσας έτους 2018

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την προμήθεια «Προμήθεια κοινόχρηστων ποδηλάτων» για τις υπηρεσίες του, δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Πέμπτη 05/07/2018 και ώρα 13:30

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας στο Τμήμα Προγραμματισμού (Αρτεσιανού 1- Καρδίτσα κα Ναταλία Τζέλλου, τηλ: 2441350808), για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές και κάθε άλλη πληροφορία για την παραπάνω προμήθεια.

Η προμήθεια θα ανατεθεί στον έχοντα την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ