1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση εργασίας τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ)

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση εργασίας τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ), δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Τρίτη 7/1/2020 και ώρα 12:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον (κ. Μισαηλίδη Γεώργιο Αμαξοστάσιο Δήμου Καρδίτσας τηλ. 24413-50852), για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές και κάθε άλλη πληροφορία για την παραπάνω παροχή υπηρεσιών.

Η παροχή υπηρεσιών θα ανατεθεί στον έχοντα την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ