Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ασφαλειών αυτοκινήτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ:26/04/2017

Α.Π.: 6031

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2016

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας  ανάθεση παροχής υπηρεσιών που αφορά  την «ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 » για (ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ) δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι  την  ΠΕΜΠΤΗ  27/04/2017  και ώρα 3.00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας, Γραφείο  Προμηθειών  (ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 1  ΤΗΛ. 24413 50797-799), για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές  και κάθε άλλη πληροφορία για τις παραπάνω προμήθειες.

Οι υπηρεσίες  θα ανατεθούν στους έχοντες την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

Τεχνική Μελέτη