1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών που αφορούν στις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΚΔΑΠ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020», δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Δευτέρα 29/06/2020.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας Γραφείο προμηθειών (Αρτεσιανού 1 – Καρδίτσα κ.κ. Σκούρα Κατερίνα, Κατσαούνο Γιάννη, τηλ: 24413-50799-97, για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές και κάθε άλλη πληροφορία ή διευκρίνηση για την παραπάνω υπηρεσία.

Η υπηρεσία θα ανατεθεί στον έχοντα ή στους έχοντες την καλύτερη οικονομική προσφορά.

O ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤ/ΧΟΣ

ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ