1

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΩΝ»

 

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΩΝ» δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την ΤΡΙΤΗ 01/12/2020  και ώρα 15:00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας Γραφείο προμηθειών  (Αρτεσιανού 1- Καρδίτσα  κ. Κατσαούνο Γιάννη κ. Σκούρα Κατερίνα τηλ: 24413-50799-97),  για κάθε άλλη πληροφορία για την παραπάνω  προμήθεια.

Η παροχή  θα ανατεθεί  στον έχοντα την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Ο Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ