1

Προσφορά φαρμάκων στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Καρδίτσας

Από τους πρωτοετείς σπουδαστές του Τμήματος Βοηθών Φαρμακοποιών της Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ

Οι πρωτοετείς σπουδαστές του Τμήματος Βοηθών Φαρμακοποιών της Σχολή Μαθητείας του ΟΑΕΔ προσέγγισαν τα εντός του κέντρου της Καρδίτσας φαρμακεία με σκοπό να συγκεντρώσουν φάρμακα και παραφαρμακευτικά προϊόντα για να ενισχύσουν το Κοινωνικό Φαρμακείο του δήμου Καρδίτσας.

Στις 14/12/2018 πραγματοποιήθηκε δράση παράδοσης των φαρμάκων αυτών στον χώρο του Κοινωνικού φαρμακείου απο τους μαθητές και της καθηγήτριες του ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ. Οι μαθητές ενημερώθηκαν για τον τρόπο λειτουργίας της δομής και για τις παρεχόμενες υπηρεσίες στου; ωφελούμενους, καθώς επίσης ξεναγήθηκαν στους χώρους των γραφείων και της αποθήκης φαρμάκων του κοινωνικού φαρμακείου.