Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού έτους 2015

Η μελέτη της προμήθειας έχει αλλάξει σε ένα σημείο. Παρακαλούμε δείτε τη νέα ανάρτηση εδώ.

Ο Δήμος Καρδίτσας προτίθεται να προμηθευτεί μηχανογραφικό υλικό για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του για το έτος 2015, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο με τις προσφορές τους μέχρι τη Δευτέρα 16/3/2015 και ώρα 12:00 στη διεύθυνση Αρτεσιανού 1 Τ.Κ. 43100 (Δημαρχείο Καρδίτσας). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Μαυραντζά στο τηλ.: 2441350777, e-mail: black@dimoskarditsas.gov.gr.

Για διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων παρέχονται ένα πρότυπο τεχνικής & οικονομικής προσφοράς.