1

Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής

 

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής με ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής Βασικής Υλικής Συνδρομής, για το έτος 2016», ενδεικτικού προϋπολογισμού 533.664,06 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Συγκεκριμένα αφορά την συμπληρωματική προμήθεια προϊόντων σε συνέχεια των αρχικών διενεργηθέντων διαγωνισμών 1642 & 1644 της 8η Φεβρουαρίου 2017.