1

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την αντιμετώπιση των καταστροφών που προκλήθηκαν στη Δ.Ε. Καρδίτσας από την πλημμύρα στις 18-09-2020