Προμήθεια φαρμακευτικού & υγειονομικού υλικού

 

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ για  τις ανάγκες του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ  ΕΤΟΣ 2020», δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Τετάρτη 22/04/2020 και  ώρα 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας Γραφείο προμηθειών (Αρτεσιανού 1- Καρδίτσα  κ. Σκούρα Κατερίνα, κ. Κατσαούνο Γιάννη, τηλ: 24413-50799-97) για να παραλάβουν τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές  και κάθε άλλη πληροφορία ή διευκρίνηση για την παραπάνω προμήθεια.

Η προμήθεια θα ανατεθεί στον έχοντα την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Για την τελική κατακύρωση της προμήθειας θα απαιτηθεί η προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Η  ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΝΤ/ΧΟΣ

ΟΥΡΑΝΙΑ  ΣΟΥΦΛΑ