1

Προκήρυξη ΔΟΠΑΚ για καθηγητές μουσικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ. αρ. ΣΟΧ 1/2019

Του Δ.Ο.Π.Α.Κ., με την διαδικασία του Π.Δ. 524/80, για την πρόσληψη καλλιτεχνικού- μουσικού προσωπικούμε ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ