Προγραμματισμένες εργασίες στα Πληροφοριακά Συστήματα του Δ. Καρδίτσας

Από την Παρασκευή 26/4/2024 ώρα 15:00 έως και το βράδυ της Κυριακής 28/4/2024 έχουν προγραμματιστεί εργασίες στο δίκτυο οπτικών ινών του Δήμου Καρδίτσας. Οι εν λόγω εργασίες θα επηρεάσουν την πρόσβαση των πολιτών σε κάποιες ιστοσελίδες του δήμου Καρδίτσας καθώς και την τηλεφωνική επικοινωνία με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου. Το χρονικό διάστημα των εργασιών εκτιμάται ότι θα είναι μικρότερο από το προαναφερθέν και ότι τα πληροφοριακά συστήματα και η τηλεφωνική επικοινωνία θα είναι σταδιακά διαθέσιμα νωρίτερα. Η ιστοσελίδα του Δήμου Καρδίτσας δεν θα επηρεαστεί από αυτές τις εργασίες και θα είναι συνεχώς διαθέσιμη. Για επείγοντα θέματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με κινητά τηλέφωνα αρμοδίων που βρίσκονται αναρτημένα στη σελίδα του Δήμου “Τηλεφωνικός Κατάλογος”.