Προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς οι εργασίες στον δρόμο Καρδιτσομαγούλας – Μακρυχωρίου

Το έργο επισκέφτηκε ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Β. Τσιάκος συνοδευόμενος από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών

Ένα πολύ σημαντικό έργο αγροτικής οδοποιίας συνολικού προϋπολογισμού 750.000 ευρώ που αφορά σε αγροκτήματα και κτηνοτροφικές μονάδες οι οποίες είναι χωροθετημένες στην περιοχή Καρδιτσομαγούλας – Μακρυχωρίου, βαίνει προς το στάδιο της τελικής ολοκλήρωσης του. Ήδη οι εργασίες προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς και πλέον η κατασκευή βρίσκεται στο στάδιο της τελικής προετοιμασίας ώστε να είναι δυνατή η ασφαλτόστρωση η οποία αναμένεται να γίνει λίγο μετά το Πάσχα. Στο έργο βρέθηκε το πρωί της Τρίτης ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Β. Τσιάκος, συνοδευόμενος από τον αρμόδιο αντιδημάρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Π. Σβερώνη και τον ανάδοχο, με στόχο να ενημερωθούν για την πρόοδο των εργασιών. Όπως προέκυψε οι εργασίες εξελίσσονται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Η αρχή του υπό κατασκευή αγροτικού δρόμου θα γίνει από τον ασφαλτοστρωμένο Επαρχιακό δρόμο Καρδ/λας-Προάστιο και τελειώνει επίσης στον ασφαλτοστρωμένο Επαρχιακό δρόμο Μακρυχωρίου –Ψαθοχώρας της Π.Ε. Καρδίτσας.

Χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος κ. Β. Τσιάκος δήλωσε: «Πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό έργο αγροτικής οδοποιίας που προωθούμε στο Δήμο μας. Στόχος μας η στήριξη του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα που είναι απολύτως απαραίτητη ιδιαίτερα τώρα μετά την μεγάλη καταστροφή που υπέστη η Θεσσαλία λόγω των καιρικών φαινομένων. Αυτού του είδους οι παρεμβάσεις έχουν καθαρά αναπτυξιακό χαρακτήρα καθώς οι υποδομές που δημιουργούνται στηρίζουν την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή. Επίσης προσαρμόζουν τον αγροκτηνοτροφικό τομέα στη σύγχρονη πραγματικότητα. Η δημοτική αρχή με συνέπεια συνεχίζει να υλοποιεί και να σχεδιάζει έργα προς όφελος της τοπικής κοινωνίας» κατέληξε.

Τι προβλέπεται για το έργο

Ειδικότερα με βάση τη μελέτη προβλέπεται να γίνει επέμβαση σε συνεχόμενο αγροτικό δρόμο που είναι σε περιοχή αναδασμού και εξυπηρετεί γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Η αρχή του υπό κατασκευή του αγροτικού δρόμου θα γίνει από τον ασφαλτοστρωμένο Επαρχιακό δρόμο Καρδ/λας-Προάστιο και τελειώνει επίσης στον ασφαλτοστρωμένο Επαρχιακό δρόμο Μακρυχωρίου –Ψαθοχώρας της Π.Ε. Καρδίτσας.

Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν μεταξύ άλλων είναι οι εξής :

α. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες- ημιβραχώδες και μεταφορά αυτών.

β. Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου.

γ. Κατασκευή επιχώματος οδού , με χρήση υλικών που θα προσκομισθούν επί τόπου.

δ. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 μ. από θραυστά αδρανή υλικά.

ε. Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα ή με όξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα.

στ. Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου.

ζ. Προμήθεια και τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων μεσαίου μεγέθους.

Τέλος διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης της οδού.

Η κατηγορία της οδού είναι η AV και θα εφαρμοστεί η διατομή ζ2, με επιτρεπόμενη ταχύτητα <50 Km/h , που στις εγκεκριμένες ΟΜΟΕ απαιτείται πλάτος ασφαλτόστρωσης 5,50 μ. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 750.000,00 €