Υποδοχή οστών από άλλο νεκροταφείο

Απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία στο 2221355132-4 για ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με με την διαθεσιμότητα θυρίδων και το τέλος  πληρωμής για την φύλαξη των οστών.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Προσκόμιση εγγράφου άδειας μεταφοράς και βεβαίωσης απολύμανσης οστών της αρμόδιας υπηρεσίας που προέρχονται τα οστά
  • Τέλος: 55,00€