1

Θάνατος στο εξωτερικό

Τα χαρτιά του θανάτου από το Ελληνικό Προξενείο της χώρας που έγινε το συμβάν,  μαζί με υπεύθυνη δήλωση με στοιχεία του νεκρού από το Ελληνικό κράτος (Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α., αριθμός ταυτότητας, ταμείο ασφάλισης, τόπος ταφής, εκκλησία, ώρα) στέλνονται μέσω Κ.Ε.Π. στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, με σημείωση ΥΠΕΡ ΕΠΕΙΓΟΝ στο FAX 2103225664.
Να υπάρχει επίσης σημείωση για το που θα επιστραφεί η Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου, με την οποία πραγματοποιείται η ταφή.