Ταφή

Τα τέλη Ταφής βεβαιώνονται & εισπράττονται στην Ταμειακή Υπηρεσία με Τραπεζική Επιταγή ή Κάρτα.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Πιστοποιητικό θανάτου ή Άδεια ταφής (η οποία εκδίδεται από το Ληξιαρχείο του Δήμου μας)
  • Α.Φ.Μ. & ταυτότητα συγγενή
  • Τέλος Ταφής σε απλό τάφο € 235,00
  • Τέλος Ταφής σε Οικογενειακό Τάφο € 300,00