1

Μεταφορά σε νέα οικογενειακή μερίδα (λόγω αναγνώρισης – υιοθεσίας τέκνου)

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης με τις μεταβολές
  • Συμβολαιογραφική πράξη (συμπληρωματικά)