1

Αίτηση μεταδημότευσης λόγω γάμου με δημότη – δημότισσα

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Ληξιαρχική πράξη γάμου
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής για μεταδημότευση στο Δήμο Καρδίτσας