1

Νέα αρίθμηση ακινήτου

Σε περίπτωση που ζητείται αριθμοδότηση ακινήτου για πρώτη φορά.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Οικοδομική άδεια ή Δήλωση ακινήτου στο Κτηματολόγιο