Μεταβολές (στα κύρια στοιχεία του δημότη)

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή γάμου αναλόγως με την μεταβολή