1

Μεταβολές (προερχόμενες από διαφορές στην ληξιαρχική πράξη γάμου)

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Ληξιαρχική πράξη γάμου αναλόγως με την μεταβολή