Μετατόπιση ιστών φωτισμού

Για τις περιπτώσεις που απαιτείται η μετατόπιση ιστών φωτισμού.