1

Μεταφορά σε νέα οικογενειακή μερίδα [λόγω λύσεως γάμου α) με επιμέλεια ανήλικων τέκνων β) χωρίς επιμέλεια ανήλικων τέκνων ή τα τέκνα να είναι ενήλικα]

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Δικαιολογητικά για επιμέλεια ανήλικων τέκνων
  • Ληξιαρχική πράξη γάμου με τις μεταβολές