Μεταφορά σε νέα οικογενειακή μερίδα (λόγω γάμου με δημότη / δημότισσα)

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Ληξιαρχική πράξη γάμου