Μεταφορά σε νέα οικογενειακή μερίδα (λόγω απόκτησης τέκνου εκτός γάμου)

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης