1

Αίτηση μεταδημότευσης λόγω επιμέλειας ανήλικου τέκνου

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής ή γέννησης ( κατά περίπτωση ) για μεταδημότευση στο Δήμο Καρδίτσας
  • Δικαιολογητικά για επιμέλεια ανήλικων τέκνων