Αίτηση μεταδημότευσης λόγω διετούς κατοικίας

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Βεβαίωση διετούς διαμονής στο Δήμο Καρδίτσας
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής ή γέννησης (κατά περίπτωση) για μεταδημότευση στο Δήμο Καρδίτσας