1

Αίτηση μεταδημότευσης λόγω αναγνώρισης τέκνου

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης με τις μεταβολές
  • Συμβολαιογραφική πράξη (συμπληρωματικά)