Αίτηση μεταδημότευσης αρχικής δημοτικότητας

Σημείωση: Θα πρέπει να αποδεικνύεται η ιδιότητα εγγραφής με γέννηση στο Δήμο μας

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής ή γέννησης (κατά περίπτωση) για μεταδημότευση στο Δήμο Καρδίτσας